معنی کلمه نگارستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نگارستان . [ ن ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رامجردبخش اردکان شهرستان شیراز، در 63هزارگزی جنوب شرقی اردکان ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 192 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و چغندر و برنج ، شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).