معنی کلمه ابوبکر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوبکر. [ اَ بو ب َ ] (اِخ ) اِشْبیلی بن الخیر. محدث است .