معنی کلمه دنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دنان . [ دِ ] (ع اِ) ج ِ دَن ّ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). رجوع به دن شود.