معنی کلمه ضمرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمرة. [ ض َ رَ ] (اِخ ) ابن لبید الحماسی کاهن . از مردان عرب . وی در وقعه ٔ یوم الصفقه یعنی یوم الکلاب الثانی حضور داشت . رجوع به عقدالفرید ج 6 ص 83 شود.