معنی کلمه قنور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنور. [ ق َ ن َوْ وَ ] (ع ص ) کلان سر.

سرکش . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

دشوارخوی و سخت و درشت از هر چیزی . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). فظ غلیظ. (اقرب الموارد).