معنی کلمه حصار قره باغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حصار قره باغی . [ ح ِق َ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان . واقع در 19هزارگزی جنوب باختری قصبه ٔ بهار و هشت هزارگزی جنوب شوسه ٔ همدان به کرمانشاه . ناحیه ای است کوهستانی . سردسیر. دارای 637 تن سکنه میباشد. ترکی و فارسی زبانند. از چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا انگور، غلات ، صیفی . اهالی به کشاورزی ،گله داری گذران میکنند. از صنایع دستی زنان : قالی بافی . راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).