معنی کلمه قاسم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان اسفندآباد بخش قروه ٔ شهرستان سنندج . در 11000گزی خاور قروه و 4500گزی شمال شوسه ٔ همدان به قروه .جلگه ای و سردسیر است . سکنه ٔ آن 260 تن و کردزبانند.آب آن از چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و میوه جات است . شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیچه و جاجیم بافی است . راه مالرو دارد و تابستان از طریق شکوه آباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).