معنی کلمه ریال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریال . (ع مص ) آب ریختن از دهن کودک . (ناظم الاطباء).