معنی کلمه دمیدنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دمیدنی . [ دَ دَ ] (ص لیاقت ) قابل دمیدن . لایق دمیدن .

آلات موسیقی که به دمیدن دم در آن آواز دهد، چون نای و شیپور و قره نی و غیره . (یادداشت مؤلف ).