معنی کلمه لالب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لالب . [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ابوالعباس بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز واقع در ده هزارگزی شمال خاوری باغ ملک . دارای 150 تن سکنه ٔ شیعه .فارسی زبان . محصول آنجا غلات و برنج و انار و مرکبات و بلوط. شغل اهالی زراعت و راه مالرو است و ساکنین از طایفه ٔ جانکی هست . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).