معنی کلمه شوط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوط. [ ش َ ] (اِخ ) محلی که درندگان در آن پناه برند. (از معجم البلدان ).