معنی کلمه قنعار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنعار. [ ق ِ ] (ع ص ) بز کوهی کلان فربه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).