معنی کلمه خلیل آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلیل آباد. [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان . دارای 210 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کبوترلانه و چاه و محصول آن غلات آبی و دیمی و چغندرقند و پنبه است . شغل اهالی زراعت و راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).