معنی کلمه علی انداآنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی انداآنی . [ ع َ ی ِ اَ ] (اِخ ) ابن احمدبن عباس انداآنی ، مکنّی به ابوالحسن . وی والی اصفهان بود و مافروخی از یکی از ابناء عم او روایت می کند. رجوع به محاسن اصفهان مافروخی ص 99 و ترجمه ٔ محاسن اصفهان آوی ص 94 شود.