معنی کلمه برکای خان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برکای خان . [ ](اِخ ) ابن توشی خان بن چنگیزخان . یکی از فرمانروایان مغول . رجوع به تاریخ گزیده ص 576 و 580 و 581 شود.