معنی کلمه تغلبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تغلبی . [ ت َ ل َ ] (اِخ ) ابراهیم بن حمدان . یکی از امرای دوران المقتدر عباسی در دیار ربیعه ولایت یافت ولی این امر چندان دوام نداشت چه بزودی درگذشت . (308 هَ . ق . / 920 م .) وی مردی شجاع و نیکوسیرت بود. (از اعلام زرکلی ج 1 ص 12).