معنی کلمه نکوچشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نکوچشم . [ ن ِ چ َ / چ ِ ] (ص مرکب ) که چشمی زیبا دارد. (یادداشت مؤلف ). خوش چشم وابرو.