معنی کلمه چامز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چامز. [ م ِ ] (اِ) چامین . (ناظم الاطباء). بول . غایط. و رجوع به چامین شود.