معنی کلمه لالائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لالائین . (اِخ ) نام دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان ساوه در 15 هزارگزی جنوب ساوه . دارای 475 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).