معنی کلمه ضمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمد. [ ض َ م َ ] (اِخ ) موضعی است به یمن . (منتهی الارب ). از قرای عثر بجانب کوه . (معجم البلدان ).