معنی کلمه سه آسیابه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سه آسیابه . [ س ِ ب َ ](اِخ ) دهی است از دهستان کوهدخت بخش طرهان شهرستان خرم آباد. دارای 360 تن سکنه . آب آن از چشمه ٔ چنار و رود گوداربهمن . محصول آنجا غلات ، لبنیات ، پشم . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان سیاه چادربافی است . ساکنین از طایفه ٔ آزادبخت بوده در ساختمان و چادر سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).