معنی کلمه خلیران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلیران . [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 25 هزارگزی جنوب خاوری خوسف . این ده کوهستانی با آب و هوای معتدل و 143 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول آن پنبه و غلات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . مردم محل این ده را خلیلان نیز می گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).