معنی کلمه قنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنج . [ ق َ ] (مص ) فراهم فشردن . (برهان ) (آنندراج ).