معنی کلمه محمدآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محمدآباد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) (محمدآباد شجره ) دهی است از دهستان سیریز بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 45هزارگزی راه فرعی شمال خاوری زرند و 12 هزارگزی راه فرعی زرند به راور با 300 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).