معنی کلمه برفیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برفیان . [ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکنه ٔ آن 494 تن . (از فرهنگجغرافیایی ایران ج 6).