معنی کلمه حشن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشن . [ ح َ ش َ ] (ع اِ) شوخ و چرک از چربوی شیر. چرک از چربش شیر. (منتهی الارب ).