معنی کلمه سنن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنن . [ س َ ن َ ] (ع ص ) شترانی که جست کنان روند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).