معنی کلمه ژینیاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژینیاک . (اِخ ) نام کرسی بخش در ایالت «هِرُل » از ولایت مُنت پلیه ، دارای راه آهن و 2587 تن سکنه .