معنی کلمه روهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روهر. (اِخ ) رودیست در آلمان شعبه ٔ رود رن که 235 کیلومتر طول دارد. (از فرهنگ فارسی معین ).