معنی کلمه خاک دیوار لیسید. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاک دیوار لیسیدن . [ ک ِ دی دَ ] (مص مرکب ) کنایه از قناعت کردن . (آنندراج ).