معنی کلمه گدارچیتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گدارچیتی . [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است مرکز دهستان گدارچیتی بخش هندیجان شهرستان خرمشهر، 37000گزی شمال خاوری هندیجان ، کنار راه اتومبیل رو بهبهان به هندیجان . دشت ، گرمسیر مالاریائی و سکنه ٔ آن 120 تن است . آب آن از رود زهره . محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . ساکنین از طایفه ٔ شریفات هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).