معنی کلمه پال لوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پال لوا. [ اُ ] (اِخ ) کرسی واندِه از ناحیه ٔ سابل دُلُن ، دارای 570 تن سکنه .