معنی کلمه ثمامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمامة. [ ث ُ م َ ] (ع اِ) یک یزبُن . (منتهی الارب ).