معنی کلمه حشرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشرف . [ ح َ رَ ] (ع اِ) درخت انجیر خاردار. انجیر فرنگی . (ناظم الاطباء).