معنی کلمه خله چوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خله چوب . [ خ َ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) چوب درازی که بدان کشتی رانند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). خله .