معنی کلمه شوراننده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوراننده . [ ن َن ْ دَ / دِ ] (نف ) تحریک کننده . انگیزاننده : بی تفکر پیش هر داننده هست آنکه با شوریده شوراننده هست . مولوی .