معنی کلمه حشرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشرآباد. [ ح َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مرغک . بخش راین شهرستان بم . واقع در 67هزارگزی جنوب خاوری راین و چهارهزارگزی خاور شوسه ٔ بم به جیرفت . دارای 25 تن سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).