معنی کلمه محمد سادس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محمد سادس . [ م ُ ح َم ْ م َ دِ دِ ] (اِخ ) (سلطان ...) سی وششمین سلطان عثمانی (1336 - 1341 هَ . ق .). (معجم الانساب و الاسرات زامباور ص 240).