معنی کلمه سنگاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنگاش . [ س َ ] (اِ) رشک . حسد. (انجمن آرا) (آنندراج ) (برهان ). رشک . حسد. بدخواهی . (ناظم الاطباء).