معنی کلمه ذکران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذکران . [ ذُ ] (ع اِ) ج ِ ذَکر. مردان .