معنی کلمه ذکران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذکران . [ ذُ ] (ع اِ) عید و عزای یکی از قدّیسان و رؤسای دین یهودو نصاری . یادکرد. زور.