معنی کلمه سنگ سرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنگ سرک . [ س َ س َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان راستوپی بخش مرادکوه شهرستان شاهی . دارای 380 تن سکنه است . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و مختصر گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).