معنی کلمه دمارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دمارة. [ دَ رَ ] (ع اِ) هلاک کردن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از متن اللغة).

هلاک شدن . (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از ناظم الاطباء).