معنی کلمه حسینی یزدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسینی یزدی . [ ح ُ س َ ی ِ ی َ ] (اِخ ) آیتی وی را در آتشکده ٔ یزدان از سادات و شاعران یزد شمرده گوید: نامش حسین است . (ذریعه ج 9 ص 255). رجوع به حسین یزدی شود.