معنی کلمه شوذانق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوذانق . [ ن َ / ن ِ ] (معرب ، اِ) نوعی از چرغ . (ناظم الاطباء). چرغ یا شاهین . (منتهی الارب ). سوذانق . سوذق . سوذنیق . شوذنیق . شوذق . شوذنوق . شیذنوق . شاهین و آن معرب از فارسی است و اصل آن سادانک ، سادنک ، سودناه (نیم درهم ). (از المعرب جوالیقی ص 187، 204). ادی شیر احتمال داده است که این کلمه فارسی نباشد بلکه معرب از یونانی باشد. (از حاشیه ٔ المعرب جوالیقی ص 187، 204).