معنی کلمه قنات کمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنات کمان . [ ق َ ک َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت ، واقع در 50هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و 9هزارگزی جنوب راه مالرو ساردوئیه به دارزین ، سکنه ٔ آن 18 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).