معنی کلمه برشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برشم . [ ب ُ ش ُ ] (اِ) برقع. (آنندراج ) (منتهی الارب ).