معنی کلمه دم سقرلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دم سقرلو. [ دَ س ِق ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل با 779 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن اتومبیلرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).