معنی کلمه حاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاتی . (ع ص ) نعت فاعلی از حتی .

بسیار شرب . (منتهی الارب ).