معنی کلمه کمال آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کمال آباد. [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش سروستان است که در شهرستان شیراز واقع است و 230 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).